A fiam 10 éves korában elém állt, s azt kérte, vegyem ki a napköziből. Kérdésemre a válasza elnémított: “Olyan jó lenne napközben valami kényelmesebben is ülni, mint az a kemény szék!”
A maslowi piramis óta tudjuk, hogy amennyiben az alapvető fizikai szükségleteink nincsenek kielégítve, nem tudunk egyről a kettőre haladni. És ez a gyerekeknél is így van!
A gyermekeink a tanulással töltik a legtöbb idejüket. A tanuláshoz azonban nemcsak idő, hanem hely is kell. Szerencsénk van, ha erre a célra rendelkezünk külön szobával, ahol zavartalanul tanulhatunk, de sokunknak ez nem áll rendelkezésre. Tanulni nem csak asztalnál ülve lehet. Végezhetjük ezt fotelben, ágyban vagy éppen a kertben ülve, a lényeges az, hogy a körülmények tegyék lehetővé, hogy figyelmünket a tananyagra összpontosíthassuk. Szerencsés dolog, ha van a kezünk ügyében egy vízszintes felület. Ez lehetővé teszi azt, hogy olvasás közben jegyzeteljünk, vagy a füzetünkben példákat oldjunk meg. A tanulóhely azt is jelenti, hogy itt tartjuk azokat az eszközöket, amelyeket a tanulás során használunk. Egy helyen tartsuk őket, mert így, amikor szükségünk lesz rájuk, nem vesztegetjük el az értékes időt keresgéléssel. Amikor tanulni kezdünk, általában leülünk egy asztalhoz, kinyitjuk vagy becsukjuk az ajtót, kikapcsoljuk vagy bekapcsoljuk a rádiót, azaz megpróbáljuk a feltételeket úgy elrendezni, hogy az segítse a tanulást. Természetesen mindenkinek más körülmények a megfelelőek, azaz mindenkinek megvan az egyéni tanulási stílusa. A tanulási folyamat sikerességét külső- és belső feltételek egyaránt befolyásolják.
A rendszeres és folyamatos tanulás során rendszerint tanulási szokásaink is kialakulnak (pl. tanuló társsal való tanulás, a tanultak jegyzetelése). A külső tanulási környezet optimális feltételeinek biztosítása mellett azonban nélkülözhetetlen a személyes szükségleteknek megfelelő belső motiváltság is a tanulás eredményességéhez.


Milyen legyen a tanulási környezet? Milyen az Alfa Tanulóklub?

  • ÉRZELMILEG BIZTONSÁGOS (elegendő hely, elegendő idő, az eszközök megléte, célszerű elhelyezése; szeretetteljes, elfogadó, megértő);
  • STIMULÁLÓ ÉS INGERGAZDAG (érdeklődés, meghallgatás, odafigyelés);
  • ÖSZTÖNZŐ, POZITÍV, BÁTORÍTÓ (bátorítás, támogatás, ösztönzés, dicséret, elismerés, nyitottság a gyermek jelzéseire, igényeire, érzéseire, gyermekismeret; öröm, büszkeség kimutatása)
  • FELFEDEZHETŐ, MANIPULÁLHATÓ (önállóság, próbálkozás lehetősége, felfedező, alkotó légkör biztosítása);
  • AKTÍV, MOZGÁSOS (szabadságérzet biztosítása)


(Forrás: dr. Makó Ferenc: Tanulásmódszertan)